Vaijayi India

Victor.

FavoriteLoadingSimpan
Vaijnath Hindi

Merujuk kepada Dewa Siwa.

FavoriteLoadingSimpan
Vaijnath India

Dewa Siwa.

FavoriteLoadingSimpan
Vaikunth India

Vaikuntam, yang tinggal dari Dewa Wisnu.

FavoriteLoadingSimpan
Vail Perancis

Dari lembah.

FavoriteLoadingSimpan
Vail Inggris

Hidup di lembah.

FavoriteLoadingSimpan
Vail Inggris

Lembah.

FavoriteLoadingSimpan
Vairaja Hindu

Anak Virat.

FavoriteLoadingSimpan
Vaive Atoish Amerika Pribumi

Seringkali hinggap di suatu tempat di atas awan itu (Cheyenne).

FavoriteLoadingSimpan
Vaiveahtoish Amerika Pribumi

Seringkali hinggap di suatu tempat di atas awan itu (Cheyenne).

FavoriteLoadingSimpan
Vajezatha Alkitab

Percikan bilik itu.

FavoriteLoadingSimpan
Vajra India

Dewa Krishna’s; Seorang kakek yang hebat. Permata.

FavoriteLoadingSimpan
Vajradhar India

Dewa Indra.

FavoriteLoadingSimpan
Vajramani Hindu

Berlian.

FavoriteLoadingSimpan
Vajrapani India

Dewa Indra.

FavoriteLoadingSimpan
Vajresh India

Dewa Indra.

FavoriteLoadingSimpan
Val Inggris

Kuat. Sebutan atau Nama lain Valentinus: nama dari lebih dari 50 orang kudus dan tiga kaisar Roma.

FavoriteLoadingSimpan
Val Perancis

Daya.

FavoriteLoadingSimpan
Val Latin

Gagah Perkasa. Kasih Sayang: Kuat, sehat.

FavoriteLoadingSimpan
Val Persia

Bukit yang tinggi.

FavoriteLoadingSimpan